Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail objednávky 1000005153/2022

Číslo objednávky:
1000005153/2022
Popis plnenia:
UVA - predplatné online knihy Nový Zákonník práce v praxi
Cena:
259,20 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO: 50086821
Adresa: 960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 35730129
Adresa: 814 99 Bratislava, Železničiarska 13
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Brigita Sabolová
Funkcia podpisujúcej osoby:
vedúca odboru ekonomiky a všeobecnej správy
Dátum dodania:
27. 2. 2023
Dátum zverejnenia:
1. 3. 2023