Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail objednávky 1000004245/2023

Číslo objednávky:
1000004245/2023
Popis plnenia:
ZV vertikálne látkové rolety a žalúzie + montáž + doprava
Cena:
1 012,20 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
ALMIK s.r.o.
IČO:
36055689
DIČ:
2021682245
Adresa:
960 01 Zvolen, Krupinská cesta 9543/9B
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Brigita Sabolová
Funkcia podpisujúcej osoby:
vedúca odboru ekonomiky a všeobecnej správy
Dátum dodania:
17. 2. 2023
Dátum zverejnenia:
20. 2. 2023