Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail objednávky 1000004187/2023

Číslo objednávky:
1000004187/2023
Popis plnenia:
UVA - Modul mailing
Cena:
158,40 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO: 50086821
Adresa: 960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
SYSTEM-IS, s.r.o
IČO: 44681445
DIČ: 2022814893
Adresa: 974 01 Banská Bystrica, Jegorovova 14
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Brigita Sabolová
Funkcia podpisujúcej osoby:
vedúca odboru ekonomiky a všeobecnej správy
Dátum dodania:
16. 2. 2023
Dátum zverejnenia:
20. 2. 2023