Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail objednávky 1000002618/2023

Číslo objednávky:
1000002618/2023
Popis plnenia:
ZV - spotrebný materiál ( svorky bezskrutkové, podložky, dvojzásuvka, lišty, káble...)
Cena:
142,34 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO: 50086821
Adresa: 960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
VANKA elektro s.r.o.
IČO: 47188863
DIČ: 2023775127
Adresa: 960 01 Zvolen, Dobronivská cesta 1243/8
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Brigita Sabolová
Funkcia podpisujúcej osoby:
vedúca odboru ekonomiky a všeobecnej správy
Dátum dodania:
1. 2. 2023
Dátum zverejnenia:
3. 2. 2023