Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail objednávky 1000002613/2023

Číslo objednávky:
1000002613/2023
Popis plnenia:
ZV - oprava poškodeného displeja NTB Lenovo 15.6", Full HD, LCD, PN: 01YN134, sériové číslo PF30ARQG
Cena:
247,92 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
AUTOCONT s.r.o.
IČO:
36396222
DIČ:
2020105428
Adresa:
851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, Krasovského 14
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Brigita Sabolová
Funkcia podpisujúcej osoby:
vedúca odboru ekonomiky a všeobecnej správy
Dátum dodania:
1. 2. 2023
Dátum zverejnenia:
3. 2. 2023