Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail objednávky 1000002428/2023

Číslo objednávky:
1000002428/2023
Popis plnenia:
UVA - Judikáty: bal.: KOMPLET
Cena:
790,00 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO: 50086821
Adresa: 960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
Právna informačná databáza, s.r.o.
IČO: 53250044
DIČ: 2121337174
Adresa: 069 01 Snina, 1.maja 3980/23
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Brigita Sabolová
Funkcia podpisujúcej osoby:
vedúca odboru ekonomiky a všeobecnej správy
Dátum dodania:
30. 1. 2023
Dátum zverejnenia:
3. 2. 2023