Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail objednávky 1000002422/2023

Číslo objednávky:
1000002422/2023
Popis plnenia:
UVA - predĺženie licencie FINSTAT
Cena:
276,00 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO: 50086821
Adresa: 960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
FinStat, s.r.o.
IČO: 47165367
DIČ: 2023771332
Adresa: 851 10 Bratislava, Ľudmily Kraskovskej 1402/14
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Brigita Sabolová
Funkcia podpisujúcej osoby:
vedúca odboru ekonomiky a všeobecnej správy
Dátum dodania:
31. 1. 2023
Dátum zverejnenia:
3. 2. 2023