Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail objednávky 1000002242/2023

Číslo objednávky:
1000002242/2023
Popis plnenia:
UVA - vzdelávacia aktivita pre zamestnancov UVA
Cena:
3 180,00 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
PhDr. Miroslav Nosál
IČO:
40368378
DIČ:
1029268009
Adresa:
974 Banská Bystrica, Krátka 2
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Brigita Sabolová
Funkcia podpisujúcej osoby:
vedúca odboru ekonomiky a všeobecnej správy
Dátum dodania:
30. 1. 2023
Dátum zverejnenia:
3. 2. 2023