Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail objednávky 1000002062/2023

Číslo objednávky:
1000002062/2023
Popis plnenia:
KE - výmena elektrozámku na vstupných dverách na III. poschodí
Cena:
120,00 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
TKC alarm s.r.o.
IČO:
36179701
DIČ:
2020044565
Adresa:
044 19 Ďurkov 394
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Brigita Sabolová
Funkcia podpisujúcej osoby:
vedúca odboru ekonomiky a všeobecnej správy
Dátum dodania:
26. 1. 2023
Dátum zverejnenia:
27. 1. 2023