Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail objednávky 1000001293/2023

Číslo objednávky:
1000001293/2023
Popis plnenia:
UVA - VO-Portal: Balík PREMIUM na rok 2023
Cena:
84,00 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
Global Procurement s.r.o.
IČO:
43955134
DIČ:
2022540872
Adresa:
841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka, Koprivnická 3401/9F
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Brigita Sabolová
Funkcia podpisujúcej osoby:
vedúca odboru ekonomiky a všeobecnej správy
Dátum dodania:
16. 1. 2023
Dátum zverejnenia:
24. 1. 2023