Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail objednávky 031/2022

Číslo objednávky:
031/2022
Popis plnenia:
ZV pranie prádla
Cena:
30,00 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
TOGATO TRADE, s.r.o
IČO:
46426990
DIČ:
2023382163
Adresa:
Kamanová 223
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Rastislav Pajtík
Funkcia podpisujúcej osoby:
vedúci oddelenia projektov a VO
Dátum vystavenia:
24. 1. 2022
Dátum zverejnenia:
24. 1. 2022