Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail objednávky 030/2022

Číslo objednávky:
030/2022
Popis plnenia:
ZV vyprázdnenie bezpečnostných a separačných nádob
Cena:
2,40 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
Green Wave Recycling s.r.o.‎
IČO:
‎45539197 x
DIČ:
2023030196
Adresa:
951 04 Malý Lapáš, Pohranická ulica 271/27
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Rastislav Pajtík
Funkcia podpisujúcej osoby:
vedúci oddelenia projektov a VO
Dátum vystavenia:
24. 1. 2022
Dátum zverejnenia:
24. 1. 2022
Poznámka:
Zmluva č. 6/S/2018 v znení dodatku č. 1