Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail objednávky 029/2022

Číslo objednávky:
029/2022
Popis plnenia:
UVA implementácia systému a licencií Rapid7 Insight IDR
Cena:
5 998,00 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
ALISON Slovakia s.r.o.
IČO:
35792141
DIČ:
2020234425
Adresa:
831 04 Bratislava, Tomášikova ulica 12735/64
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Brigita Sabolová
Funkcia podpisujúcej osoby:
vedúca odboru ekonomiky a všeobecnej správy
Dátum vystavenia:
21. 1. 2022
Dátum zverejnenia:
21. 1. 2022