Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail objednávky 027/2022

Číslo objednávky:
027/2022
Popis plnenia:
ZV laminátová podlaha SolidStep LIVING Dub Friendly 270,84 m2 + príslušenstvo
Cena:
3 395,08 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
SOLIDWAY, s.r.o.
IČO:
45703647
DIČ:
2023088562
Adresa:
010 01 Žilina, Antona Bernoláka 8316/48A
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Brigita Sabolová
Funkcia podpisujúcej osoby:
vedúca odboru ekonomiky a všeobecnej správy
Dátum vystavenia:
20. 1. 2022
Dátum zverejnenia:
20. 1. 2022