Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail objednávky 023/2022

Číslo objednávky:
023/2022
Popis plnenia:
ZV, KE káva ALFREDO - 12 kg, šálky, podšálky
Cena:
486,00 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
J.J.Darboven s.r.o.
IČO:
35699388
DIČ:
2020311051
Adresa:
841 01 Bratislava, Na vrátkach 16
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Brigita Sabolová
Funkcia podpisujúcej osoby:
vedúca odboru ekonomiky a všeobecnej správy
Dátum vystavenia:
14. 1. 2022
Dátum zverejnenia:
18. 1. 2022