Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail objednávky 020/2022

Číslo objednávky:
020/2022
Popis plnenia:
KE online webinár "Aktuality v mzdovej učtárni v r. 2022 a ročné zúčtovanie dane za r. 2021
Cena:
60,00 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
EDUCO-CONSULT s.r.o. Žilina
IČO:
36663484
DIČ:
2022231882
Adresa:
010 08 Žilina, Vysokoškolákov 4
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Brigita Sabolová
Funkcia podpisujúcej osoby:
vedúca odboru ekonomiky a všeobecnej správy
Dátum vystavenia:
13. 1. 2022
Dátum zverejnenia:
17. 1. 2022