Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail objednávky 019/2022

Číslo objednávky:
019/2022
Popis plnenia:
ZV prihlásenie na online odborný seminár "Ročné zúčtovanie príjmov zo závislej činnosti 2021,aktuálne otázky a zmeny v zákone
Cena:
69,00 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
PROEKO s.r.o
IČO:
35900831
DIČ:
2021906678
Adresa:
841 06 Bratislava, Strmý vŕšok 18
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Brigita Sabolová
Funkcia podpisujúcej osoby:
vedúca odboru ekonomiky a všeobecnej správy
Dátum vystavenia:
13. 1. 2022
Dátum zverejnenia:
17. 1. 2022