Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail objednávky 018/2022

Číslo objednávky:
018/2022
Popis plnenia:
UVA zverejňovanie pracovných ponúk v r. 2022 na portáli
Cena:
300,00 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
Profesia, spol. s r.o.
IČO:
35800861
DIČ:
2020280933
Adresa:
811 09 Bratislava, Pribinova 19
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Brigita Sabolová
Funkcia podpisujúcej osoby:
vedúca odboru ekonomiky a všeobecnej správy
Dátum vystavenia:
12. 1. 2022
Dátum zverejnenia:
17. 1. 2022