Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail objednávky 014/2022

Číslo objednávky:
014/2022
Popis plnenia:
ZV servisná prehliadka + olej servis na ZV 365CL
Cena:
400,00 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
AUTOKODUS, s.r.o.
IČO:
36530751
DIČ:
2020190414
Adresa:
960 01 Zvolen, Lieskovská cesta 3414/9
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Brigita Sabolová
Funkcia podpisujúcej osoby:
vedúca odboru ekonomiky a všeobecnej správy
Dátum vystavenia:
12. 1. 2022
Dátum zverejnenia:
17. 1. 2022
Poznámka:
Zmluva č. 8/2021