Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail objednávky 012/2022

Číslo objednávky:
012/2022
Popis plnenia:
KE e-larningový kurz prvej pomoci
Cena:
120,00 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
Slovenský červený kríž, územný spolok Banská Bystrica
IČO:
00416045
DIČ:
2021121575
Adresa:
974 01 Banská Bystrica, Pod Urpínom 6
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Brigita Sabolová
Funkcia podpisujúcej osoby:
vedúca odboru ekonomiky a všeobecnej správy
Dátum vystavenia:
11. 1. 2022
Dátum zverejnenia:
17. 1. 2022