Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail objednávky 011/2022

Číslo objednávky:
011/2022
Popis plnenia:
BA obstaranie nového kľúča na YETI BL523CK
Cena:
200,00 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s.
IČO:
44855206
Adresa:
Bratislava, Sklabinská 20
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Brigita Sabolová
Funkcia podpisujúcej osoby:
vedúca odboru ekonomiky a všeobecnej správy
Dátum vystavenia:
11. 1. 2022
Dátum zverejnenia:
17. 1. 2022