Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Infoservis

Úradná tabuľa
Výberové konanie
Poskytovanie informácií
Ochrana osobných údajov

Dátum vloženia: 18. 9. 2020 7:28
Dátum poslednej aktualizácie: 28. 9. 2020 16:04
Autor: admin prevod