Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Ing. Radoslav Hudák

vedúci pracoviska Zvolen

+ 421 45 524 00 12
+ 421 905 636 466

pracovisko Zvolen

T. G. Masaryka 10
960 01  Zvolen

radoslav.hudak@uva.sk

Dátum vloženia: 18. 9. 2020 10:51
Dátum poslednej aktualizácie: 18. 9. 2020 10:54
Autor: admin prevod