Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Ing. Brigita Sabolová

vedúca odboru
Odbor ekonomiky a všeobecnej správy

+ 421 2 48 21 29 23
+ 421 917 555  362

Drieňová 34
826 50  Bratislava 29

brigita.sabolova@uva.sk

Dátum vloženia: 18. 9. 2020 10:50
Dátum poslednej aktualizácie: 18. 9. 2020 10:51
Autor: admin prevod