Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail objednávky 259/2022

Číslo objednávky:
259/2022
Popis plnenia:
ZV - svietidlá DAISY LIBRA 48 W - 120 ks - žiarivka 13W/840 - 40 ks - LED N 18W - 25 ks - prívód predl. 5Z 5M - 10 ks
Cena:
4 257,25 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
VANKA elektro s.r.o.
IČO:
47188863
DIČ:
2023775127
Adresa:
960 01 Zvolen, Dobronivská cesta 1243/8
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Rastislav Pajtík
Funkcia podpisujúcej osoby:
vedúci oddelenia projektov a verejného obstarávania
Dátum vystavenia:
21. 12. 2022
Dátum zverejnenia:
22. 12. 2022