Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail objednávky 254/2022

Číslo objednávky:
254/2022
Popis plnenia:
KE - drôtený kôš čierny 19 l - 15 ks nástenné hodiny 30 cm - 5 ks - SECCO (508) -3 ks
Cena:
362,95 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO: 50086821
Adresa: 960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
CSL s.r.o.
IČO: 51484226
DIČ: 2120728082
Adresa: 851 07 Bratislava, Antolská 3936/6
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Brigita Sabolová
Funkcia podpisujúcej osoby:
vedúca odboru ekonomiky a všeobecnej správy
Dátum vystavenia:
20. 12. 2022
Dátum zverejnenia:
22. 12. 2022