Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail objednávky 213/2020

Číslo objednávky:
213/2020
Popis plnenia:
ZV ročná kontrola hasiacich prístrojov -17 ks
Cena:
30,60 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.
IČO:
35859857
DIČ:
2020226846
Adresa:
841 05 Bratislava, Jána Stanislava 3010/1
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Brigita Sabolová
Funkcia podpisujúcej osoby:
vedúca odboru ekonomiky a všeobecnej správy
Dátum vystavenia:
26. 11. 2020
Dátum zverejnenia:
30. 11. 2020
Poznámka:
Zmluva 2/2020