Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail objednávky 211/2020

Číslo objednávky:
211/2020
Popis plnenia:
UVA revízia elektrických spotrebičov a náradia
Cena:
1 951,40 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO: 50086821
Adresa: 960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
OPAlight.SK s.r.o.
IČO: 51712831
DIČ: 2121108583
Adresa: 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Brigita Sabolová
Funkcia podpisujúcej osoby:
vedúca odboru ekonomiky a všeobecnej správy
Dátum vystavenia:
26. 11. 2020
Dátum zverejnenia:
27. 11. 2020