Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail faktúry 3300003/2021

Číslo faktúry:
3300003/2021
Popis plnenia:
ZV - záloha na webinár - 1 os
Cena:
84,00 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
IČO:
31592503
DIČ:
2020449189
Adresa:
010 01 Žilina
Dátum doručenia:
21. 1. 2021
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum úhrady:
25. 1. 2021
Dátum zverejnenia:
19. 2. 2021
Poznámka:
Obj.č.008/2021