Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail faktúry 3101050/2020

Číslo faktúry:
3101050/2020
Popis plnenia:
BA - bezkontaktný teplomer
Cena:
53,70 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO: 50086821
Adresa: 960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
ELROMED s.r.o.
IČO: 46200681
DIČ: 2023270469
Adresa: 058 01 Poprad, Mládeže 32
Dátum doručenia:
18. 11. 2020
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum úhrady:
20. 11. 2020
Dátum zverejnenia:
30. 11. 2020
Poznámka:
Obj. č. 202/2020