Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail faktúry 3101047/2020

Číslo faktúry:
3101047/2020
Popis plnenia:
ZV telefón v BB 10/2020
Cena:
5,02 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
O2 Business Services, a.s.
IČO:
50087487
DIČ:
2120172670
Adresa:
851 01 Bratislava, Einsteinova 24
Dátum doručenia:
13. 11. 2020
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum úhrady:
19. 11. 2020
Dátum zverejnenia:
30. 11. 2020
Poznámka:
Zmluva č. 0011402 v znení dodatku č. 1