Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail faktúry 3101036/2020

Číslo faktúry:
3101036/2020
Popis plnenia:
KE upratovanie 10/2020
Cena:
641,67 EUR
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
Peter Horňák - SHR
IČO:
35505516
DIČ:
1020031947
Adresa:
07101 Michalovce, Františka Hečku 1
Dátum doručenia:
12. 11. 2020
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum úhrady:
18. 11. 2020
Dátum zverejnenia:
27. 11. 2020
Poznámka:
Z20201366-Z