Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail faktúry 3100959/2022

Číslo faktúry:
3100959/2022
Popis plnenia:
UVA - mirkovlnná rúra Samsung MS23F301TAS 10 ks
Cena:
0,00 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO: 50086821
Adresa: 960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
OKAY Slovakia, spol. s r.o.
IČO: 35825979
DIČ: 2020237736
Adresa: 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, Černzševského 1287/10
Dátum doručenia:
28. 12. 2022
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum zverejnenia:
3. 1. 2023
Poznámka:
obj: 264/2022, ZP : 3300030/2022