Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail faktúry 3100077/2021

Číslo faktúry:
3100077/2021
Popis plnenia:
UVA BOZP,OPP a PZS - 01/2021
Cena:
248,40 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO: 50086821
Adresa: 960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.
IČO: 35859857
DIČ: 2020226846
Adresa: 841 05 Bratislava, Jána Stanislava 3010/1
Dátum doručenia:
4. 2. 2021
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum úhrady:
8. 2. 2021
Dátum zverejnenia:
17. 2. 2021
Poznámka:
Zmluva č. 2/2020