Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail faktúry 3100076/2021

Číslo faktúry:
3100076/2021
Popis plnenia:
ZV mob. a MOI 1/21 + paušál
Cena:
673,26 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
Orange Slovensko, a.s.
IČO:
35697270
DIČ:
2020310578
Adresa:
Bratislava, Metodova 8
Dátum doručenia:
4. 2. 2021
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum úhrady:
8. 2. 2021
Dátum zverejnenia:
17. 2. 2021
Poznámka:
Zmluva č. 15/2019,26/2019