Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail faktúry 2023/0213100119

Číslo faktúry:
2023/0213100119
Popis plnenia:
ZV - elektrika doplatok 2/2023
Cena:
129,77 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
Stredoslovenská energetika, a.s.
IČO:
51865467
DIČ:
2120814575
Adresa:
010 47 Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B
Dátum doručenia:
7. 3. 2023
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum úhrady:
13. 3. 2023
Dátum zverejnenia:
24. 3. 2023