Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail faktúry 2023/0213100104

Číslo faktúry:
2023/0213100104
Popis plnenia:
UVA - poštové poukazy 1/2023
Cena:
1,28 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO: 50086821
Adresa: 960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
Slovenská pošta, a.s.
IČO: 36631124
DIČ: 2021879959
Adresa: 975 99 Banská Bystrica, Partizánska cesta 9
Dátum doručenia:
2. 3. 2023
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum úhrady:
8. 3. 2023
Dátum zverejnenia:
23. 3. 2023