Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail faktúry 2023/0213100076

Číslo faktúry:
2023/0213100076
Popis plnenia:
KE- nájomné 2/2023
Cena:
196,18 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
Lokomotíva a.s.
IČO:
36174173
Adresa:
Košice, Čermeľská 1
Dátum doručenia:
20. 2. 2023
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum úhrady:
22. 2. 2023
Dátum zverejnenia:
21. 3. 2023