Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail faktúry 2023/0213100074

Číslo faktúry:
2023/0213100074
Popis plnenia:
ZV-oprava, únik chladiacej kvapaliny na ZV738CF
Cena:
794,98 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO: 50086821
Adresa: 960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
AUTOKODUS, s.r.o.
IČO: 36530751
DIČ: 2020190414
Adresa: 960 01 Zvolen, Lieskovská cesta 3414/9
Dátum doručenia:
20. 2. 2023
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum úhrady:
22. 2. 2023
Dátum zverejnenia:
21. 3. 2023