Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail faktúry 2023/0213100068

Číslo faktúry:
2023/0213100068
Popis plnenia:
KE - elektrina 1/2023 - doplatok
Cena:
1 340,41 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO: 50086821
Adresa: 960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
Stredoslovenská energetika, a.s.
IČO: 51865467
DIČ: 2120814575
Adresa: 010 47 Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B
Dátum doručenia:
16. 2. 2023
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum úhrady:
21. 2. 2023
Dátum zverejnenia:
20. 3. 2023