Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail faktúry 2023/0213100060

Číslo faktúry:
2023/0213100060
Popis plnenia:
ZV - linka bezp. syst. 2/2023
Cena:
13,80 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
Slovak Telekom, a.s.
IČO:
35763469
DIČ:
2020273893
Adresa:
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
Dátum doručenia:
10. 2. 2023
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum úhrady:
17. 2. 2023
Dátum zverejnenia:
17. 3. 2023