Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Ostatné projekty

Úrad vládneho auditu realizuje okrem aktivít financovaných z OP TP aj projekty patriace do oblasti podpory z prostriedkov technickej pomoci v rámci ďalších programov.

Projekty

"Refundácia miezd administratívnych kapacít Úradu vládneho auditu vykonávajúcich oprávnené činnosti v rámci OP RH 2014-2020"

Web_UVA_OPRH_mzdy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 296,19 kB
Vložené: 18. 9. 2020

“Program spolupráce INTERACT III 2014 – 2020”

Publicita_INTERACT.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 373,58 kB
Vložené: 18. 9. 2020