Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail objednávky 214/2020

Číslo objednávky:
214/2020
Popis plnenia:
UVA hygienické a čistiace prostriedky
Cena:
714,49 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO: 50086821
Adresa: 960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
Tibor Varga TSV PAPIER
IČO: 32627211
DIČ: 1020577811
Adresa: 984 01 Lučenec, Vajanského 80,prevádzka Banská Bystrica, Horná 36
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Brigita Sabolová
Funkcia podpisujúcej osoby:
vedúca odboru ekonomiky a všeobecnej správy
Dátum vystavenia:
27. 11. 2020
Dátum zverejnenia:
30. 11. 2020