Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail objednávky 210/2020

Číslo objednávky:
210/2020
Popis plnenia:
UVA pečiatky s dátumom - 9 ks
Cena:
72,00 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO: 50086821
Adresa: 960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
Klemo spol. s.r.o.
IČO: 36049051
DIČ: 2021589636
Adresa: 960 01 Zvolen, Tehelná 1377/4
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Brigita Sabolová
Funkcia podpisujúcej osoby:
vedúca odboru ekonomiky a všeobecnej správy
Dátum vystavenia:
25. 11. 2020
Dátum zverejnenia:
26. 11. 2020