Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail objednávky 207/2020

Číslo objednávky:
207/2020
Popis plnenia:
UVA stravovacie poukážky v počte 3700 ks.
Cena:
17 740,39 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO: 50086821
Adresa: 960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
Up Slovensko, s.r.o.
IČO: 31396674
DIČ: 2120168479
Adresa: 821 01 Bratislava, Tomášikova 23/D
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Brigita Sabolová
Funkcia podpisujúcej osoby:
vedúca odboru ekonomiky a všeobecnej správy
Dátum vystavenia:
24. 11. 2020
Dátum zverejnenia:
25. 11. 2020
Poznámka:
Rámcová dohoda o zabezpečení stravovacích poukážok 45/2019