Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail objednávky 205/2020

Číslo objednávky:
205/2020
Popis plnenia:
UVA časopis (tlačená aj online verzia) Účtovníctvo ROPO a OBCÍ Štandard - 1 ks
Cena:
129,00 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
Wolters Kluwer SR s.r.o.
IČO:
31348262
DIČ:
20203000964
Adresa:
821 09 Bratislava 2,Mlynské nivy 48
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Brigita Sabolová
Funkcia podpisujúcej osoby:
vedúca odboru ekonomiky a všeobecnej správy
Dátum vystavenia:
24. 11. 2020
Dátum zverejnenia:
25. 11. 2020