Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail objednávky 188/2020

Číslo objednávky:
188/2020
Popis plnenia:
KE pravidelná servisná prehliadka KE 100 JF
Cena:
90,00 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ:
H Point, s.r.o.
IČO: 43838286
DIČ: 2022491878
Adresa: 040 13 Košice, Magnezitárska 11
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Brigita Sabolová
Funkcia podpisujúcej osoby:
vedúca odboru ekonomiky a všeobecnej správy
Dátum vystavenia:
15. 10. 2020
Dátum zverejnenia:
15. 10. 2020