Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail objednávky 1000046935/2024

Číslo objednávky:
1000046935/2024
Popis plnenia:
BA - likvidácia registratúrnych zložiek po "prebehnutí" riadneho vyraďovacieho konania a v zmysle vydaného Rozhodnutia MV SR - ŠA v Bratislave v celkovom množstve cca 38 bežných metrov
Cena:
162,00 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
Green Wave Recycling s.r.o.‎
IČO:
‎45539197 x
DIČ:
2023030196
Adresa:
951 04 Malý Lapáš, Pohranická ulica 271/27
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Brigita Sabolová
Funkcia podpisujúcej osoby:
vedúca odboru ekonomiky a všeobecnej správy
Dátum dodania:
20. 5. 2024
Dátum zverejnenia:
22. 5. 2024