Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail objednávky 1000046046/2024

Číslo objednávky:
1000046046/2024
Popis plnenia:
UVA - Balík KONFLIKT CHECK, online prístup 3 mes
Cena:
324,00 EUR bez DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
ProWise, a. s.
IČO:
51871998
DIČ:
2120815785
Adresa:
080 01 Prešov, Kúpeľná 3
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Brigita Sabolová
Funkcia podpisujúcej osoby:
vedúca odboru ekonomiky a všeobecnej správy
Dátum dodania:
7. 5. 2024
Dátum zverejnenia:
10. 5. 2024