Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail objednávky 1000045715/2024

Číslo objednávky:
1000045715/2024
Popis plnenia:
UVA - LCD monitory - 37 ks
Cena:
7 299,36 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
Henrich Sonnenschein - ITSK
IČO:
37212931
Adresa:
949 01 Nitra, Fraňa Mojtu 22
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Brigita Sabolová
Funkcia podpisujúcej osoby:
vedúca odboru ekonomiky a všeobecnej správy
Dátum dodania:
3. 5. 2024
Dátum zverejnenia:
3. 5. 2024